Back to Top

Kyrkogårdsv. 2, Oxelösund

Tfn: 073-5935562, 073-6554982

Förstudie Oxelösunds skolodling

Hälsoträdgården Lunden AB driver ett projekt finansierat med medel från Landsbygdsfonden och Leader Sörmlandskusten.Vi vill undersöka förutsättningar till att öka den lokala matproduktionen genom att etablera en stadsnära grönsaksodling i samverkan med Oxelösunds kommun.
Målet med projektet är att kartlägga lämpliga områden för odling och förankra projektet hos medverkande parter samt inhämta kunskap och erfarenheter från liknande projekt.
Vi vill också undersöka hur skolundervisningen kan integreras i odlingarna.
Vilka aktörer vill delta eller stötta projektet?
Kan stadsodlingen bli en del av projektet? Kan projektet bli en plats för integrering och arbetsintegrering för personer, som står långt från arbetslivet?

Ett av målen är ökad mångfald av såväl växter som djur och mikroorganismer. Ökad kolinlagring i marken för att minska koldioxidutsläpp i atmosfären.
Under våren/sommaren 2020 kommer vi att bjuda in till spännande seminarium eller workshops där vi kan lära och inspireras om hur vi kan bli bättre rustade för att odla vår egen mat och att den maten serveras till kommunens skolor. Allt för en ökad resiliens (förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar)
Utformningen kommer naturligtvis att styras av direktiv om hur coronavirusspridningen stoppas.
Vill du ta del av inbjudningar,
kontakta Benita H Runesson på benita@halsotradgarden.se