Back to Top

Kyrkogårdsv. 2, Oxelösund

Tfn: 073-5935562, 073-6554982

Förstudie Oxelösunds skolodling

Hälsoträdgården Lunden AB driver ett projekt finansierat med medel från Landsbygdsfonden och Leader Sörmlandskusten.Vi vill undersöka förutsättningar till att öka den lokala matproduktionen genom att etablera en stadsnära grönsaksodling i samverkan med Oxelösunds kommun.
Målet med projektet är att kartlägga lämpliga områden för odling och förankra projektet hos medverkande parter samt inhämta kunskap och erfarenheter från liknande projekt.
Vi vill också undersöka hur skolundervisningen kan integreras i odlingarna.
Vilka aktörer vill delta eller stötta projektet?
Kan stadsodlingen bli en del av projektet? Kan projektet bli en plats för integrering och arbetsintegrering för personer, som står långt från arbetslivet?

Ett av målen är ökad mångfald av såväl växter som djur och mikroorganismer. Ökad kolinlagring i marken för att minska koldioxidutsläpp i atmosfären.
Under våren/sommaren 2020 kommer vi att bjuda in till spännande seminarium eller workshops där vi kan lära och inspireras om hur vi kan bli bättre rustade för att odla vår egen mat och att den maten serveras till kommunens skolor. Allt för en ökad resiliens (förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar)
Utformningen kommer naturligtvis att styras av direktiv om hur coronavirusspridningen stoppas.
Vill du ta del av inbjudningar,
kontakta Benita H Runesson på benita@halsotradgarden.se

SENSTE NYTT

INLAGT 2020-08-10
Hej!
Vi hoppas att ni har hunnit reflektera sedan vi sågs den 26 maj på trädgården.

Vi har haft en workshop med personalen på D-skolan och några möten kring det.
Nu ska bara allt praktiskt lösas.

Den 24 augusti satte vi ju som datum för att smida vidare framtidsplaner. I dessa tider kan vi bara ses några åt gången så därför är vårt förslag att det blir föreningar måndagen den 24 augusti.

PRO, Skärgårdsmuseet kl 10.00
SPF, Finska föreningen kl 11.00
SNF, kl 13.00
Oxelösunds hembygdsförening kl 14.00

Frågan som vi ska prata om är PÅ VILKET SÄTT KAN VI SAMARBETA
Plats Hälsoträdgården Lunden

Anmäl vilka som kommer till benita@halsotradgarden.se , så fort som möjligt

Övriga kontaktar vi i andra grupperingar eller enskilt

De bästa hälsningar

Benita Hedman Runesson Tony Edberg
Hälsoträdgården Lunden AB