Back to Top

Kyrkogårdsv. 2, Oxelösund

Tfn: 073-5935562, 073-6554982

 

HÄLSOTRÄDGÅRDENS TJÄNSTER

Nedan hittar du information om Design och Rådgivning, trädvård-beskärning,

Rehabilitering-Trädgårdsterapi, Friskvård och hälsa, Kurser.

ANLITA OSS

 

En välkomnande plantering nu till våren eller sommaren vid er verksamhets entré?
Hälsoträdgården Lunden i Oxelösund odlar växter för krukor och lådor. Vi har jord, gödsel och kärl för plantering. Vi kan hjälpa till med komposition, plantering och skötsel. Naturligtvis odlar vi på ett hållbart sätt utan gifter och konstgödsel.
Hör av er för offert för växter och tjänster, nu när våren snart är här.
Välkomna!
De bästa hälsningar Benita Hedman Runesson Hälsoträdgården Lunden AB

 
 
 

Design & Rådgivning i privata trädgårdar

Att komma hem och sätta sig i sin trädgård och känna lusten till livet kan vara en dröm, Hur realiserar Ni era drömmars trädgård och hur vill ni att den ska se ut och kanske framförallt vad vill ni göra i den? Att titta på eller vara i, att jobba med eller njuta av. Kanske lite av allt?

 

Att ha en plan ger förutsättningar för att nå målet.

Möjligheterna är oändligt många och det underlättar att ha en pl an att följa. Det är nu på vintern som planerna ska göras, så att de kan sättas i verket när våren spirar.

Vi på hälsoträdgården, Tony och Benita, är båda trädgårdsmästare och utbildade i trädgårdsakademins ritningsutbildning.

Vi har också högskolepoäng i trädgårdsterapi från SLU Alnarp. Det gör att vi kan designa en personligt anpassad trädgård efter just Era drömmar och behov.

 

Innan du/ni tar kontakt med oss är det till stor hjälp att du tänker igenom några saker:

 

Vilka olika funktioner vill du/ni ska finnas i din/er trädgård?

Exempel: Plats för morgonkaffet Sandlåda för barnen Kryddträdgård Damm, o s v. Hur mycket tid har du/familjen för skötsel och anläggning av trädgården? Hur ser din/er sommar ut, är ni hemma mycket eller reser ni bort flera veckor?

 

Vilken stil tycker du/ni om?

Exempel: Naturlik, Strikt, raka linjer, Japansk, Romantisk, o s v. Leta fram en bild som du tycker om. Vilken älsklingsfärger, material eller växter har du/ni? Finns en planritning över tomten? Om inte kan du/ni ordna en? Vilka ekonomiska resurser kan du/ni tänka er att lägga ner på trädgården? Fundera på vilka gångar/stigar som känns naturliga att gå, i trädgården.

 

Vilka funktioner vill du/ni prioritera att börja med?

Exempel: Garageuppfarten Entrén Uteplatsen Köksträdgården Insynsskydd, o s v

 

Vilken typ av jord finns i din/er trädgård?

Exempel: Lera Sand, o s v Vilken typ av växter trivs naturligt där din/er trädgård ligger? titta på naturen omkring.

 

Vill du se olika skissförslag? Se nedan på våra förslag.

 

 
 


 


 


 

TRÄDVÅRD OCH BESKÄRNING

  TRÄDVÅRD / Behövs beskärning?


När man beskär träd gör man det för att i någon mening förbättra det som naturen annars tar hand om. Det kan finnas många skäl till att beskära träd. På 1600-talet ville stormännen visa att de hade makt även över naturen och beskar träden så att kronorna blev kubiska.


När vanligt folk började odla äpplen för att förstärka hushållet var skälet till att beskära att öka skörden. Eftersom tid inte var en begränsande faktor lät man träden bli stora och klättrade på stegar efter frukten. När sedan tiden blev dyrbar började de professionella odlarna beskära så att man kunde nå alla äpplen från marken för att därmed höja effektiviteten vid plockningen. Numera odlas frukten på spaljé i rader där traktorer kan komma fram mellan raderna för sprutning och transport av frukten.


I våra trädgårdar har hushållnings aspekten fått ge vika för njutnings- och skönhetsaspekten. Äppelträdet är mer till för prydnad än för att ge en bra äppelskörd. Vi har dåliga förutsättningar för att lagra äpplen vilket brukar synas i trädgårdarna på hösten då det ligger massor av fallfrukt under träden till glädje för rådjur och trastar.


Under mitten av 1900-talet spreds en beskärningsteknik som skulle efterhärma den professionella odlingens låga träd. Följden har blivit avskalade äppelgrenar med tofsar i ändarna på ståhöjd och med massor av vattenskott på de gamla grenarna. Man har åstadkommit obalans mellan rot och krona genom denna hårda beskärning vilket trädet kompenserar genom att sätta nya vattenskott till glädje för trädbeskärarna? ! !


Egentligen är all beskärning naturstridig!

Det som skärs bort är förlorat och växten är försvagad. Försök har klart visat att beskärning minskar den totala tillväxten samt att antalet fruktvedsbildande kortskott och blomknoppar blir färre, jämfört med obeskurna träd. Det starkt beskurna trädet måste dessutom avsätta extra näring för all sårläkning.


Beskärning fördröjer trädets inträde i bördighetsålder och man får vänta längre på den första riktiga skörden efter plantering.


Den största vinsten med beskärningen är att ljuset lättare kommer till, så att frukterna blir bättre färgade och friskare. Förhoppningsvis blir de större och blåser inte ned i samma omfattning som den lätt gör på obeskurna träd. Beskärning ger också tjockare och starkare grenar som tål större påfrestningar förutsatt att grenvinklarna är trubbiga och att krongrenarna utgår spiralformigt från stammen.


JAS-beskärning ,Juli Augusti September

Ur biologisk synpunkt borde all beskärning äga rum under vegetationsperioden,

det vill säga under den period då trädet producerar mest energi, JAS.


TRÄDVÅRD / Epicormiska grenar (vattenskott)

 

Epicormisk betyder på stammen. Dessa grenar bildas av sovande knoppanlag som följer med från årsring till årsring eller nybildas av kambiet vilket kallas adventivknopp. Vattenskott bildas ofta först när trädet blivit allvarligt skadat, antingen genom vindbrott eller -vad som sker alltför ofta- genom en för hård beskärning som för det mesta måste betecknas som stympning (vandalisering).


Vattenskotten har jämfört med vanliga grenar en mycket svag förankring i stammen. Deras mycket snabba tillväxt får dem snart att bli mycket tunga och då händer det ofta att de fläks ut ur sitt fäste.


Vattenskott är nödskott. De bildas även när rötterna har problem.


Spara ungefär 1/3 av vattenskotten vid varje beskärning. På sikt ungefär 3-5 år kommer antalet vattenskott (epicormiska grenar) att minska och till slut behövs inga större ingrepp för att hantera trädet. Detta gäller framförallt om man utför savledande beskärning i JAS.

 

 

Före

Efter

 


Före

Efter

 


VI JOBBAR OCKSÅ MED REHABILITERING OCH TRÄDGÅRDSTERAPI


LÄS MER


 
 

 

FRISKVÅRD OCH HÄLSA

 

Definition av hälsa WHO 1996

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet”


Högskolan Vänersborg

”Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål”


Alexsander Perski docent/chef stresskliniken

”Livet i balans definierar vår hälsa”

 

KURSER SOM VI ARRANGERAR

 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor om olika kurser.


TONY EDBERG

tony@halsotradgarden.se

073 59 355 62


BENITA HEDMAN RUNESSON

benita@halsotradgarden.se

073 65 549 82