Back to Top

Kyrkogårdsv. 2, Oxelösund

Tfn: 073-5935562, 073-6554982

VÅR VÄRDEGRUND

 

Den Agenda 21

som antogs på Fn’s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, menar att det nu krävs konkreta handlingar för att se om vår jord så att den håller för kommande generationer. Arbetet bedrivs internationellt, nationellt, på läns och kommunal nivå. Parisavtal 2016

  • Hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, socialt, kulturellt/historiskt och ekonomiskt

  • Knytning till ny forskning

  • Utvärdering för ständig utveckling

  • Kvalitetssäkring

  • Processutveckling, växa lite i taget, både att uppodla jorden och utvidga verksamheten

  • Skötselplaner och övrig dokumentation

Ekologisk odling

Fröer: ekologiskt odlade när det alternativet finns.

Jord: med så kort transportsträcka som möjligt, så och planteringsjord ekologiskt alternativ.

Kompostering: Vi har öppna komposthögar för trädgårdsavfall och bokashi kompost för köksavfall.

Jordförbättring/ Gödsel: Vi har använt stallgödsel från en hästgård i närheten som grund. Algomin/grönsaker före utplantering och sådd. Granulerad BioBact inne och som komplement ute.

Gröngödsel: Honungsfalecia, håller kvar kvävet till höstgrävningen. I vår kör vi ut den kompost som hunnit bildas. Allt detta vårdar jorden i vår odlingsbäddar.

Skadedjur/sjukdomar: Såplösning, klisterremsor, vattendusch samt plocka för hand. I första hand se till att växterna har en bra förutsättning att växa och frodas. Sniglar, bekämpas med sax och idog rensning samt kantskärning vi har också kalkat runt nyplantering. Blodmjöl avskräcker rådjur och hare. Kejsarkronor avskräcker sork.

Redskap: Handbearbetning/eldriven gräsklippare

Växelodling: Minst 4 års intervall. Dvs. ingen gröda kommer igen på samma odlingsbädd inom 4 år.

Naturmaterial: När detta är möjligt och ergonomiskt.

Nyttig mat: Garanterat ren frisk mat, kryddor och blommor. Inga giftrester.

 
 

Socialt

Med målet riktat mot ökad hälsa förbättras också det sociala livet genom delaktighet i familj, arbete och samhälle.

Ökad tillit till den egna förmågan ger hopp om en bra framtid. Ökad kunskap ger tankar om fler vägar till arbete.

Kulturellt

Trädgård och natur har djup förankring hos alla världens kulturer. Det har också visat sig att odla, skörda och tillreda fungerar som bryggor mellan människor med olika bakgrund (Healing Fields: Jenny Grut m fl.)

När sinnena stimuleras väcks minnen. En god skörd ger trygghet, en känsla av rikedom. Trädgårdsaktiviteter ger naturlig fysisk aktivitet.

Ekonomiskt

Utnyttja de naturliga läkande krafterna minskar behovet av dyrare insatser i form av mediciner (kostnad i Sörmland år 2005 – 658 miljoner) och sjukvård. Sjukfrånvaron (2016) idag kostar Svenska samhället 113 miljarder kronor/år.

Vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är stress. Mellan 2010-2015 ökade stressrelaterade sjukskrivningar med 119% fram för allt i kvinnodominerade yrken

Varje lyckad rehabilitering eller friskvårdsinsats som ökar närvaron på arbetet eller energin för omvårdnaden av anhöriga och vänner är av stor ekonomisk betydelse.

Sjukskrivning och arbetslöshet är dessutom ofta en ekonomisk katastrof för de individer som drabbas.

 

VI ODLAR PÅ ETT SÄTT SOM FRÄMJAR SAMSPELET MÄNNISKA OCH NATUR

 
 

KONTAKTA OSS

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår värdegrund eller vårt företag.

Tony Edberg och Benita Hedman Runesson