Back to Top

Kyrkogårdsv. 2, Oxelösund

Tfn: 073-5935562, 073-6554982

REHABILITERING OCH TRÄDGÅRDSTERAPI

 

 

KASAM

Känsla Av Sammanhang

 

En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar:

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet,

som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

 
 

Trädgårdsterapi och rehabilitering

 

 

Trädgårdsterapi


Handlar om att väcka tillit och glädje-

 

Trädgårdsterapi Modellen med trädgårdsterapi

är hämtad från Alnarp i Skåne, där man alltsedan 1980 bedrivit forskning om hur natur och parker påverkar

vår livskvalitet och

hälsa. Resultaten har visat att natur- och grönområden påverkar människor på flera plan och att vistelse och

aktiviteter i naturområden verkar gynnsamt i synnerhet på stressade personer. Psykiatrin både i Sverige och

utomlands har också använt sig av trädgårdens läkande effekter. Speciellt vid behandling av

posttraumatiska skador och s.k. utbrändhet är trädgården och naturinriktade terapier

betydelsefulla.

 

Trädgårdens kraft

 

Trädgården lär oss på ett naturligt sätt om återhämtning, gränssättning, vila och att komma tillbaka.

Den ger hopp – växterna kommer igen trots att de varit vissnade och nedfrusna.

Det finns ett naturligt kretslopp – allt har sin tid. Ett tillfrisknande, och framför allt den

djupgående förändringen av stresshanteringsmönstret, gör att trädgårdsterapi mer och mer förs fram

som behandling av stressrelaterade sjukdomar. Levande blommor och växtmaterial kan väcka minnen till

liv, skapa nyfikenhet och lust.

 

Inom medicinen finns ett område som kallas för evolutionsmedicin med företrädare som Alexander

Perski vid Karolinska institutet, Johnny Johnsson vid Stora Enzo och Aaron Antonowsky som myntade

begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Dessa stressforskare ser att den moderna människans livsstil

ännu inte är i fas med de påfrestningar som nutidens informationsflöde utsätter oss för.

Den moderna människan, som en flexibel och förändringsbenägen individ är inte helt sann.

Det ständiga flödet, tidspressen, konflikter etc. innebär en stor påfrestning.

 

Samtalsterapi

 

Är ett viktigt hjälpmedel för att hitta redskap till att förändra sitt beteendemönster, samtalsterapin

ger hjälp att dra paralleller mellan trädgårdsterapin och vardagslivet.

 

Sjukgymnastik

 

Vid stress påverkas kroppen rent fysiskt. Därför är det också viktigt att man återfår sin

kroppsuppfattning och får tillbaka styrka och koordination i musklerna.

Trädgårdsterapin bygger på ett naturligt sätt upp musklerna igen.

Sjukgymnastiken ser till att det blir på kroppens villkor och en varaktig förändring.

 

 

 

 

 
 
 

Stressens konsekvenser

 

Det är numera allmänt känt hur det autonoma nervsystemet aktiveras vid fara och stress.

Stresshormoner, adrenalin, noradrenalin och kortisol från binjurarna förs ut till muskler,

hjärta och hjärna, vilket leder till en koncentrerad kraftökning fysiskt och psykiskt –

man blir skärpt för att kunna slåss eller springa riktigt fort. I normala fall träder

sedan ett lugn-och-ro-hormon in, oxytocin, som motvikt till stresshormonerna och påbörjar

läkningsmekanismer för att reparera skadan. Men idag möter vi inga vilddjur som vi ska

slåss med, utan vilddjuret idag är ofta tidspressen, effektivitetsraseriet och

prestationstänkandet.

 

Allt detta skapar en ständig stress som sliter på våra hjärnor och kroppar på ett förödande sätt.

Om adrenalin-och kortisolproduktionen ständigt är på topp kan vi drabbas av ett slags

vanmaktstillstånd (jmfr de s.k. apatiska barnen) och det är nu man kan tala om utbrändhet.

Kroppen lyder inte längre, man känner en förlamande kraftlöshet och uppgivenhet.

 

Människor som är skadade av stress behöver först och främst lugn och ro för att kunna läka

sina skador. Ett slitage med många upprepade trauman under lång tid går inte att rehabilitera i

den egna arbetsmiljön eller hemma i ensamhet – och det är här trädgårdsmiljön kommer in som en

genialisk lösning.

 

Trädgården är som en hoppfull påminnelse om utveckling och växande trots

skiftande betingelser. Här möts man av en lugn och accepterande atmosfär. Man möts av människor,

både personal och deltagare, som vet vad man gått igenom och inte ifrågasätter eller ställer

onödiga krav. Här erbjuds samvaro, enskilda samtal, avslappningsövningar och egen vila i

enskildhet när så önskas.