Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till

Om Oss

Det här är vi

En hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt är för oss en självklarhet.

Det är Tony och Benita som planerat och arbetar på Hälsoträdgården Lunden. Båda har trädgårdsmästarutbildning.

Dessutom har de studerat trädgårdsterapi vid Alnarp, Svenska Lantbruksuniversitetet utanför Lund. På Alnarp

finns en rehabiliteringsträdgård som forskare från både grön och vit (vård) sektor använt för att både rent fysiskt

se vilka olika miljöer som behövs för bästa resultat och vilka typer av aktiviteter den bör innehålla.

Tony Edberg

Har också lång erfarenhet inom vårdsektorn, massage samt psykiatrisk och geriatrisk vård.

Tel: 073-593 55 62, tony@halsotradgarden.se

Benita Hedman-Runesson

Har arbetat med jord och människor inom olika verksamheter, jordbruks- och lärarutbildning sen tidigare.

Tel: 073-655 49 82, benita@halsotradgarden.se

Läs mer om trädgårdsterapi här.

Naturlig odling

Vi vill främja samspelet mellan människa, djur och natur.

Vi vill erbjuda alla våra kunder och de vi arbetar tillsammans med ren frisk mat, kryddor och blommor utan giftrester.

Vi tror på mångfald – i trädgården, på balkongen och i världen.

Fröer: är ekologiskt odlade när det alternativet finns.

Jord: med så kort transportsträcka som möjligt, så och planteringsjord ekologiskt alternativ.

Kompostering: Vi har öppna komposthögar för trädgårdsavfall och bokashi kompost för köksavfall.

Jordförbättring/gödsel: Vi har använt stallgödsel från en hästgård i närheten som grund. Algomin/grönsaker

före utplantering och sådd. Granulerad BioBact inne och som komplement ute.

Gröngödsel: Honungsfalecia, håller kvar kvävet till höstgrävningen. I vår kör vi ut den kompost som hunnit

bildas. Allt detta vårdar jorden i vår odlingsbäddar.

Skadedjur/sjukdomar: Såplösning, klisterremsor, vattendusch samt plocka för hand. I första hand se till att

växterna har en bra förutsättning att växa och frodas. Sniglar, bekämpas med sax och idog rensning samt

kantskärning vi har också kalkat runt nyplantering. Blodmjöl avskräcker rådjur och hare. Kejsarkronor avskräcker

sork.

Redskap: Handbearbetning och eldriven gräsklippare.

Växelodling: Minst fyra års intervall, dvs ingen gröda kommer igen på samma odlingsbädd inom fyra år.

Naturmaterial: När detta är möjligt och ergonomiskt.

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att

utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 antogs av

världens stats- och regeringschefer 2015.

 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här.